پریسا بازویار کوچ

پریسا بازویار هستم، لیسانس مهندسی مکانیک ماشین آلات، فوق لیسانس MBA.در حال حاضر دوره کوچینگ رو در آکادمی ایمپکت آمریکا دارم میگذرونم.

مریم عطری نژاد هستم متولد۳شهریور ۶۵،لیسانس روانشناسی(راهنمای و مشاوره)هستم، امید دارم که در مسیر کوچینگ که یکی از نقطه عطف های زندگیم هست ،بتونم شریک و همسفر افراد برای یک تغییر بزرگ در زندگیشان باشم .