لیلی شوقی کوچ

چکیده

امیر علمدار یزدی

کوچ مسیر شغلی

بهبود ابزارهای کاربردی می باشد کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری.

عرفانه سیف کوچ

عرفانه هستم متولد ۲۷ اسفند ۷۱،دانشگاه تربیت بدنی خوندم ،با کوچینگ هم دو سال پیش اشنا شدم و یک مراجع بودم
بعد از اینکه تغییرات خودم رو دیدم و شگفت زده شدم از این همه تغییر که بواطه کوچینگ اتفاق افتاد،تصمیم گرفتم که خودم هم کوچ بشم و کمکی کنم به آدما واسه تغییر ☺️